A polgári felhasználású robbanóanyagokról


A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet hatálya a polgári felhasználású robbanóanyagokra, a polgári robbantási tevékenységekre, a polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazására, a hatósági engedélyezés feltételeire, a robbanóanyag-szektorban működő vállalkozásokra és mindezek hatósági felügyeletére terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki azokra a robbanóanyagokra, amelyeket a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a rendvédelmi szervek, továbbá a Magyarország területén állomásozó fegyveres szervek általi használatra szánnak, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló rendelet szerinti pirotechnikai termékekre, a polgári felhasználású lőszerekre, valamint a csatolt 1. mellékletben felsorolt, a veszélyes áruk szállítására vonatkozó, az ENSZ „Ajánlások a veszélyes áruk szállítására” című kiadványa alapján azonosított pirotechnikai termékekre és lőszerekre.

Bejelentési kötelezettség

A robbanóanyag-felhasználás tervezett időpontját épület vagy építmény robbantása esetén a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének a lent található melléklet szerinti adattartalommal a robbantás előtt legalább 72 órával korábban be kell jelenteni. Nem kell bejelenteni a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének  mélyműveléses bányában tervezett robbanóanyag-felhasználást. Ha a robbantásra a bejelentett időpontban nem kerül sor, de azt követően 72 órán belül tervezik azt elvégezni, a tervezett új robbantás időpontját haladéktalanul be kell jelenteni az előzőekben meghatározott hatóságoknak.

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Elérhetőség: http://jasz.katasztrofavedelem.hu/elerhetosegek-ugyfelszolgalat

 
 

 

Kapcsolódó információk: