Feladatai 2


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  a  BM  Országos Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  (a  továbbiakban:  BM  OKF)  középirányító  költségvetési szervhez  tartozó,  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  rendelkező  368/2011.  (XII.31.) Korm. rendelet 7. § alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

A Gazdasági Igazgató-helyettesi Szervezet feladatai:
 

 • Részt vesz a JNSZMKI hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében,
 • Gondoskodik  az  JNSZMKI  szerződéses  kötelezettségeinek  betartásáról,  az  abban foglaltak végrehajtásáról,
 • Biztosítja  az  informatikai  működési  feltételeket,  ellenőrzi  a  BM  OKF  Informatikai Biztonsági Szabályzat előírásainak betartását.
 • A gazdasági szervezet működését a gazdasági igazgató-helyettes irányítja, ellátja  a  Költségvetési Osztály, a  Műszaki Osztály, valamint az Informatikai Osztály tevékenységének irányítását.

 

Költségvetési Osztály fő feladatai:

 

 • A  jogszabályok  alapján  összeállítja  a  JNSZMKI  költségvetési  tervjavaslatát,  kincstári  és elemi költségvetését, végrehajtja az előirányzat gazdálkodást, módosítást.
 • Biztosítja  az  JNSZMKI  működési  feltételeit  az  BM  OKF-fel  kötött  megállapodásban rögzített előirányzatokból.
 • Közreműködik  a  pályázatok,  közbeszerzések  pénzügyi  vonatkozású  előkészítésében, elszámolásában, nyilvántartásában.
 • Összeállítja  a  JNSZMKI  beszámolási  kötelezettsége  szerinti  mérlegjelentéseket, beszámolókat, zárszámadást
 • Gondoskodik  a  költségvetési  szervekre  vonatkozó  jogszabályokban,  valamint  a felügyeleti  szerv  részéről  előírt  adatszolgáltatásokban  előírtak  végrehajtásáról, összesítéséről.
   

Műszaki Osztály fő feladatai: 

 • Végrehajtja a műszaki, a vegyvédelmi és egyéb tűzvédelmi technikai eszközök üzemeltetésével, igénybevételével, kezelésével, rendszerbeállításával, kivonásával kapcsolatos feladatkört,
 • Végzi az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a hatályos előírásoknak megfelelő anyag- és eszköznyilvántartásról, az anyagok és eszközök szakszerű tárolásáról, illetve azok állagmegóvásáról.
 • Intézi az állomány ruházati alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, szervezi a munka- és védőruházattal, védőeszközökkel történő ellátást
 • Közreműködik a polgári védelmi szervek és szervezetek béke- és minősített időszaki anyag és eszközigény összeállításában és megyei szintű biztosításában.
 • Ellátja a szolgálati járművek teljes körű üzemeltetésével kapcsolatos feladatait.
 • Működteti a raktárbázist, gondoskodik a megfelelő készletezési és raktározási feltételekről, a raktár működtetéséről, védelméről.
 • Végzi az ingatlanok üzemeltetésével, fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Informatikai Osztály fő feladatai:

 • Szervezi és ellátja az igazgatóság informatikai tevékenységét.
 • Üzemelteti és karbantartja az igazgatóság számítógépes programjait. Gondoskodik a számítógépek üzemképességéről, ellenőrzi a szakágak ez irányú tevékenységét.
 • Érvényesíti a lakosság riasztásának helyi rendszerére vonatkozó jogszabályban meghatározott követelményeket, javaslatot tesz új eszközök telepítésére, ellenőrzi a meglévő rendszerek alkalmazhatóságát, kapcsolatot tart a helyi és a regionális hírközlő szervekkel, a katasztrófavédelemben közreműködő szervekkel és szervezetekkel.
 • Közreműködik a távközlő és lakossági tájékoztató-riasztó berendezések üzemképességének biztosításában, ellátja a katasztrófavédelem egységei informatikai rendszerének működtetését, karbantartását és fejlesztését.
 • Koordinálja a hivatásos és önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltó-parancsnokságok, a polgári védelmi szervek, valamint az alkalmazásra kerülő polgári védelmi szervezetek vezetékes és vezeték nélküli híradását, gondoskodik annak szabályszerű és zavartalan működéséről.
 • Gondoskodik az információtechnológiai berendezések üzemeltetéséről, a hardver és szoftver ellátásról, a működtető programok beszerzéséről és a rendszerek vírusvédelméről