Adatvédelmi irányelvek


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatai ellátása során számos esetben végzi személyes adatok kezelését.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végzett személyesadat-kezelések jelentős részét a természetes személyeknek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kell végezni.

Az adatkezelések átláthatóságára vonatkozó alapelvnek történő megfelelés érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az érintetteknek az egyes adatkezelési célok kapcsán közvetlenül nyújtott tájékoztatás mellett kiemelten fontosnak tartja az általa végzett adatkezelésekre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatalát. 

Az alábbi tájékoztatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományába nem tartozók személyes adatain a JNSZ MKI által önállóan vagy más adatkezelőkkel közösen végzett adatkezelésekre vonatkozik.