ADR jogszabályok


  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról)
  • 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (A veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról)
  • 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet (A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről)
  • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
  • Jogszabálykeresés >>ide<< kattintva.