Általános jogszabályok


Általános jogszabályok
1999. évi LXXIV. törvény A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
1996. évi XXXI. törvény A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
1996. évi XXXVII. törvény A polgári védelemről
179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról
18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
139/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet A mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól
60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól
48/1999. (XII. 15.) BM rendelet A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről
9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról
55/1997. (X. 21.) BM rendelet A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól
10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről
1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet A Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról
7/1997. (II. 4.) BM rendelet A polgári védelem hivatásos állományának szolgálati szabályzatáról

Helyreállítással, újjáépítéssel kapcsolatos jogszabályok
1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozat A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában felmerült védekezési költségekről és károk enyhítéséről
5/2010. (VII. 28.) BM-KIM együttes utasítás A 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek által érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzatok tevékenységének támogatásáról
1161/2010. (VII.30.) Korm. határozat A 2010. május-június hónapokban kihirdetett árvízi veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, XIX. Uniós fejlesztések fejezet forrásainak felhasználására vonatkozó feladatokról
8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet A vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
2/2010. (VI.04.) BM utasítás A helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhető előleg folyósításával kapcsolatos teendőkről
40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet Az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről (a mindenkori éves költségvetési törvénnyel együtt hajtható végre)