Együttműködés 3


Igazgatóságunk jelenleg 44 db két-, illetve többoldalú együttműködési megállapodással rendelkezik. Így a társszerveknek minősülő fegyveres és rendvédelmi szervezeteken túl oktatási intézményekkel, mentő szervezetekkel és szolgáltató társaságokkal van élő, rendszeres kapcsolatunk. 2012-ben több új együttműködési megállapodás készült el: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitánysággal, a Tiszai Vízirendészeti Kapitánysággal, a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók Szövetségével.

Folyamatban van a megyei Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft-vel való együttműködési megállapodás újbóli megkötése a BM OKF és a Magyar Gázipari Egyesülésbe tömörült gázelosztó társaságok között újonnan megkötött együttműködési megállapodás szerint.

A hatályos együttműködési megállapodások felülvizsgálata folyamatos. A meghatározott közös feladatok teljesítését rendszeresen évente, értekezlet keretében értékeljük.