Főbb célok, feladatok


Tevékenységünk főbb céljai, feladatai

 

  • Tagszervezeteink érdekeinek képviselete.
  • Tűzvédelmet, mentőtevékenységet érintő jogszabályok, rendelkezések társadalmi ellenőrzése, kidolgozásukban való részvétel, véleményezés, a végrehajtás elemzése, felülvizsgálat, módosítás, hatályon kívül helyezés kezdeményezése.
  • Tűz- és káresetek megelőzésével, felszámolásával kapcsolatos szakmai véleményezés, javaslattétel.
  • Tűzvédelemmel kapcsolatos célkitűzések, feladatok minél szélesebb körű tudatosítása, a tűzvédelmi felvilágosítással összefüggő tevékenységek elősegítése.
  • Kapcsolattartás, egyéb tűzvédelemben érintett szervezetekkel, vállalatokkal, intézményekkel, más országok hasonló jellegű szervezeteivel.
  • Tagszervezeteink tagsága részére szakmai képzés, továbbképzés szervezése, tartása.
  • Gazdálkodás a rendelkezésre álló ingó- és ingatlan vagyonnal, a költségvetésben előirányzott összegekkel.
  • Elismerések kezdeményezése, alapítása és adományozása.
  • Tagjaink sport, kulturális igényeinek megvalósításának elősegítése, az ifjúsági sport-tevékenység támogatása.
Ezen célokat 2003-tól a bírósági jóváhagyást követően közhasznú tevékenység formájában végezzük. A Megyei Szövetség tagja lehet az a tűzoltó egyesület, karitatív mentőszervezet, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki vagy amely magáévá teszi a szövetség célkitűzéseit, elfogadja és aláveti magát a szövetség szabályzatában foglaltaknak.