Hasznos tanácsok a jégen tartózkodásról


Tudnivalók a jégen történő biztonságos sportoláshoz

 

 

 

A befagyott állóvíz jellemzői:

 • A partközelben a jég vékonyabb, esetleg üreges, ezért könnyen törik.

 • Az állóvizekbe befolyó vízfolyások, melegebb források elvékonyítják a jégtakarót.

 • A sűrű hótakaró alatt a jég vékonyabb.

 • Olvadáskor a jégtakaró teherbíró képessége akkor is csökken, ha vastagsága változatlan marad.

Tilos a szabadvizek jegén tartózkodni:

 • korlátozott látási viszonyok között,

 • járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,

 • kikötők és veszteglőhelyek területén,

 • folyókon,

 • rianás esetén, a Balatonon.

A szabadvizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvadt, nem mozog.

 

A fagyásban lévő jég a következőképpen terhelhető:

 • kb. 8 cm vastagságú jég -> egy felnőtt

 • kb. 12 cm vastagságú jég -> egy csoport illetve sportolásra alkalmas

 • kb. 18 cm vastagságú jég -> szánkók, fakutyák

A befagyott folyóvíz jellemzői:

Folyóvíz jegén tartózkodni nem biztonságos!

 

A folyóvizeken vékonyabb jégréteggel kell számolni:

 • a folyó medrének beszűkült helyein az áramlatok miatt,

 • a víz sodorvonalában,

 • a folyókanyarulatok külső oldalán,

 • a sebes folyású vagy kőszórásos szakaszokon,

 • a meredek partszakasszal rendelkező folyószakaszokon,

Aki a jégen léket vág, vagy jégkitermelést folytat, köteles a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon megjelölni, illetve körülhatárolni. A jégmentessé vált területet 1 m magasságban, legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal kell ellátni.

 

 

Jégen való tartózkodás:

 • Amennyiben egyedül haladunk a jégen, nyugodtan és egyenletesen lépkedjünk, ha van lehetőségünk, egy arra alkalmas bottal folyamatosan ellenőrizzük az előttünk lévő jég állapotát, az elesést lehetőleg kerüljük.

 • Több személy együttes sportolása esetén pihenéskor is tartsuk be a szükséges távolságot.

A jég beszakadását rendszerint előre jelzi

 • a ropogás és recsegés,

 • rianások megjelenése,

 • a jégfelület süllyedése, ekkor még a beszakadás elkerülhető

Ha beszakad a jég alattunk:

 • Azonnal feküdjünk hason a jégre minél nagyobb testfelülettel, lehetőleg arccal a part felé és lassú, nyugodt mozdulatokkal - mindig a lehető legnagyobb testfelülettel - a legközelebbi biztos pontot hason csúszva elérni és kússzunk a part felé.

 • Azonnal tárjuk szét karjainkat és ejtsük magunkat előre.

 • Minden lehető eszközzel (pl. a bot keresztbe fordítása) akadályozzuk meg, hogy a jégfelület alá csússzunk, vagy lemerüljünk a vízbe.

 • Beszakadás esetén kerüljük a felesleges mozdulatokat - félve a kihűléstől - , ezáltal megőrizve a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget.

 • Igyekezzünk a lábunkkal az ellenkező irányban lévő jég szélét elérni és a part felé előrelökni magunkat, illetve segítséget kérni.

 • Ha lesüllyedtünk a jég alá, próbáljuk szemünket nyitva tartani és felfelé (a világosság felé) nézni. Ha a jég hóval fedett, akkor a közelben lévő jégtörés helyét a beeső fénysugár alapján fel lehet ismerni, és el lehet érni.

 • Ha a jég újra beszakad alattunk, vágjunk magunknak utat a part felé addig, míg ki nem jutunk a partra, vagy teherbíró felülethez nem érünk.

 • Ha partot érünk, azonnal menjünk meleg helyre, szárítkozzunk meg, testünket töröljük szárazra, igyunk forró, meleg italt. Kávé, alkohol fogyasztása tilos!

A víz hőmérséklete a jégfelület alatt 0-4 oC, vagyis már 20-30 másodperc után hidegsokk következhet be (vérkeringési zavarok, sőt a szívműködés leállása).

 

Ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert csak tetézhetjük a bajt. Életünket kockáztathatjuk, illetve további beszakadások keletkezhetnek.

 

Segítségnyújtás:

 • A jég felszíne felett lévő személy hason csúszva közelítse meg a bajba jutottat.

 • Hívjunk segítséget és a mentést végzőt kötelekkel, társakkal biztosítsuk!

 • Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtsunk a jégbeszakadtnak: ha többen vannak, egymás lábát fogva - mint egy hason fekvő lánc - segíthetnek

 • Ha a beszakadt jég alá került a személy, a mentési kísérletet már csak felkészült szakemberek tudják végezni, ezért nagyon fontos a 105-ös számon a Tűzoltóság, illetve a 104-es számon a Mentőszolgálat értesítése.