Hirdetőtábla


Tájékoztató

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdése alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szervek különös közzétételi listájuk részeként kötelezően közzéteszik a jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható alábbi határozatokat:

 • állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott,
 • olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült,
 • amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,
 • személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott,
 • jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy
 • törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni.

A Ket. 80/A.§ (2) bekezdése alapján a határozatok – a személyes és védett adatok kitakarását követően – a honlapon az alábbi tartalommal jeleníthetőek meg:

 • a honlapon történő közzétételi időpontja
 • az eljáró hatóság megnevezése
 • az ügy tárgya és száma
 • az ügyfél neve*, székhelye
 • a határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata.

* A személyes adatok kitakarását a Ket 69/A.§ (2) bekezdése szerint kell elvégezni, vagyis a természetes személy ügyfél, és az ügyben eljáró vagy érintett egyéb személyek adatait továbbá a védett adatot ki kell takarni, és a természetes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni (pl. ügyfél, tanú stb.).

E szabály alól kivételt képeznek a Ket. 80/A.§ (1) bekezdésének j) pontja szerinti külön törvény által valamely fontos közérdekre figyelemmel hozott határozatok nyilvánosságra hozatala: például a fogyasztók és a kereskedelmi forgalom biztonságossága érdekében (piacfelügyeleti, fogyasztóvédelmi ügyekben), ilyenkor a jogsértő gazdasági szereplő nevéből a személyes adatot nem kell kitakarni. Szintén nem kell kitakarni a közszolgáltató egyéni vállalkozó nevét, mivel az az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvános adat.


Közzététel dátuma:

Eljáró hatóság neve:

Tárgy:

Iktatószám:

Kivonat:

2017.06.21. JNSZ MKI 5211 Tiszapüspöki Kall Ingredients KFT. (volt Tisza TK project) területén kialakított speciális helyiségek tűzjelző rendszerének kialakításáról 36600/3589-4/2017.ált megtekintés
2017.05.17. JNSZ MKI 5211 Tiszapüspöki Kall Ingredients KFT. (volt Tisza TK project) területén kialakított 831. számú tartályparkban tűzoltó tűzoltó rendszer kialakításáról 36600/3185-5/2017.ált. megtekintés
2017.04.11. JNSZ MKI Tiszapüspöki Tisza-TK Projekt KFT. területén kialakított 840. számú alkohol tartályparkban tűzoltó rendszer használatbavételi engedély ügyében hozott döntés hirdetményi úton történő közlése 36600/2756-5/2017.ált. megtekintés
2017.04.11. JNSZ MKI Tiszapüspöki Tisza-TK Projekt KFT. területén kialakított 840. számú alkohol tartályparkban tűzoltó rendszer létesítési engedély ügyében hozott döntés hirdetményi úton történő közlése 36600/2756-2/2017.ált. megtekintés
2017.04.03. JNSZ MKI A Thyssen Krupp Prepp Hungary Kft. jászfényszarui autóalkatrész gyártó üzemének területén létesítendő tűzjelző berendezésével kapcsolatos hirdetmény 36600/2745-3/2017.ált. megtekintés
2017.03.07. JNSZ MKI Tisza TK 831-es tartálypark tűzoltórendszerének létesítési engedély ügyében hozott döntés hirdetménye 36600/2340-3/2017.ált. megtekintés
2017.01.11. JNSZ MKI A Thyssen Krupp Presta Hungary Kft. jászfényszarui autóalkatrész gyártó üzem területén "A" üzemben megvalósult beépített automatikus tűzjelző berendezés használatbavételi engedély ügyében hozott döntés hirdetménye 36600/5028-7/2016.ált. megtekintés