Hírek


Közös erővel a vegetációs tüzek ellen
2017. május 19. 11:01
Nagy érdeklődés mellett tartotta meg a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztató kampányának részeként a vegetációs tüzek kártételei elleni megelőzésről és védekezésről szóló konferenciáját az illetékességi területéhez tartozó településeik mezőőri szolgálatainak, polgárőrségeinek és erdészeti szakembereinek.

Az együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet megnyitójában Nagy Róbert tű. alezredes, aki hangsúlyozta, hogy a települések önvédelmi képességének növelése, az ott élők élet- és anyagi javainak védelme érdekében az önkormányzatok a mezőőri szolgálatok és polgárőrségeik készüljenek fel a legjellemzőbb veszélyhelyzetekre. A nyári időszakban várható, hogy amennyiben a szárazabb időjárás tartóssá válik a júniusi felmelegedés miatt egyre gyakoribbá válnak a vegetációtüzek. A tüzek megelőzése érdekében e szolgálatoknak még hatékonyabban kell a reájuk bízott területeket figyelniük, hogy a feltételezhető veszélyforrásokról, bekövetkezett eseményekről megfelelő információt tudjanak adni a hivatásos szerveknek.

A megjelenteknek az első előadást Vincze Ferenc tű. őrnagy a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokhelyettese tartotta. A parancsnokhelyettes a vegetáció- és erdőtüzek megelőzési és műveleti feladataiba engedett betekintést, aki szintén kihangsúlyozta a meghívott vendégeknek az együttműködésben rejlő hatékony beavatkozási lehetőségeket. A mezőőri szolgálatok a vegetációs tüzek helyszíni behatárolásában, azok jellemzőiről, a hivatásos erők helyszínre irányításában, a fellelhető oltóvíz-forrásokról tudnak kimagaslóan értékes információkat szolgáltatni a vonuló egységeknek, melyhez elengedhetetlen a települési erő- eszköz állományok felmérése, felülvizsgálata.

A második előadó Görög István tű. főhadnagy hatósági osztályvezető tájékoztatást adott a lakosság, az önkormányzatok által betartandó tűzvédelmi előírásokról, és a várható szankciókról. A közelmúltban pontosították az erdőtűzvédelmi terveket, térképeket, ezáltal a védekezés válik még hatékonyabbá. A vegetációs tüzek szoros összefüggésben állhatnak mezőgazdaságban keletkező tüzekkel, így azok megelőzésével kapcsolatban felhívta a megjelentek figyelmét a lábon álló gabona tűz elleni védelmére, a betakarításra, a mezőgazdasági erő és munkagépek tűzvédelmi szempontból történő megfelelőségére, tűzvédelmi szabályaira.

A tartalmas konferencia zárásaként a tűzoltók az új, nemrégiben átadott magyar fejlesztésű és gyártású RÁBA tűzoltó fecskendő autót mutatták be a résztvevőknek.


 

Kapcsolódó képek:

Közös erővel a vegetációs tüzek ellen Közös erővel a vegetációs tüzek ellen Közös erővel a vegetációs tüzek ellen
>>> További képek a galériában <<<