JNSz MVB


A Jász- Nagykun Szolnok Megyei Védelmi Bizottság

A A Jász- Nagykun Szolnok megyei védelmi bizottság (MVB) az 1993. évi CX. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 178/1993 (XII.27.) kormányrendelet alapján végzi tevékenységét. Az JNSZ MVB centrális alárendeltségben működő közigazgatási szerv, Jász- Nagykun Szolnok megye területén ellátja a törvényben, illetve a kormányrendeletben számára megállapított, a honvédelmi felkészüléssel és az ország mozgósítással kapcsolatos területi feladatokat.
Az JNSZ MVB elnöke a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke:
Kovács Sándor
Telefon:56/ 505-330
Telefax:56/ 374-424
Az JNSZ MVB székhelye: 5000 Szolnok Kossuth L. út 2.
 
A MVB a Kormány centrális alárendeltségében működő területi szerve. Irányítását a Kormány közvetlenül, míg az általános honvédelmi irányítást a honvédelmi miniszter útján, az egyes részfeladatok szakmai irányítását a feladatkör szerinti miniszter útján látja el.
A honvédelmi miniszter az általános honvédelmi irányítási jogkörében, a belügyminiszter a katasztrófavédelmi irányítás jogkörében törvényességi felügyeletet gyakorol a védelmi bizottságok működése felett.
A Kormány, illetve a honvédelmi miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó döntések előkészítését és végrehajtásának koordinációját a honvédelmi miniszter által irányított HM Védelmi Hivatal (HM.VH.) végzi.
Az MVB összetételét a Hvt. 15. §. /4/ bekezdése, illetve a R. 11. §. határozza meg. A Hvt. 15. §. /5/ bekezdése alapján a helyi védelmi bizottság feladatkörét érintő döntésekben részt vesz a helyi védelmi bizottság elnöke is. A tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak körét a R 13. §-án túl az MVB maga állapítja meg.
Az MVB személyi összetétele:
Elnöke:
Jász- Nagykun Szolnok Megye Közgyűlésének elnöke
Tagjai:
  • a megye főjegyzője,
  • a megyei kormányhivatal vezetője,
  • a megyei jogú város polgármestere,
  • MH Kelet-Magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság,
  • a megyei rendőr-főkapitány,
  • a megyei katasztrófavédelmi igazgató,
  • a megyei tisztifőorvos,
  • a védelmi bizottság titkára,
  • az adott honvédelmi körzetet érintő ügyben a helyi védelmi bizottság elnöke,
  • Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Igazgatója,
MINŐSITETT IDŐSZAKBAN, azaz rendkívüli állapot, szükségállapot és veszélyhelyzet, katasztrófaveszély, illetve bekövetkezett katasztrófa idején, valamint az Alkotmány 19/E. § (1) bekezdése szerinti kormány-intézkedések végrehajtása során a védelmi bizottság teljes jogkörét a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ekkor az MVB javaslattevő, döntés-előkészítő hatáskörrel működik, illetve a megyei közgyűlés elnöke rendelkezése szerint közreműködik a döntések végrehajtásában irányításában. Ezen időszakban a megyei közgyűlés elnöke rendeleteket adhat ki.
Rendkívüli állapot idején a megyei közgyűlés elnöke a Honvédelmi Tanács irányítása alatt áll. A bizottság tevékenységét - nem függetlenített apparátusként - a titkárság és munkacsoportok segítik. Az MVB elnöke irányító-vezető, összehangoló-koordináló tevékenységének segítése, a döntések megalapozása, a szervezési és hatásköri kérdések összehangolása céljából intézkedési tervek készülnek.


Védelmi Titkárság
Titkárság vezető: Terecskei Tibor ny. vezérőrnagy, vezető főtanácsos, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok megyei referense, MVB titkár
Telefon: 56/ 510-250
Telefax : 56/ 510-251
E-mail: vedelemjas@konyv.kozig.b-m.hu
Romhányi Krisztina vezető-tanácsos
A Megyei Közgyűlés elnöke közvetlen irányítása mellett tevékenykedik.
A Megyei Védelmi Bizottság (MVB)-titkárság feladatai:
·          előkészíti az MVB üléseit, biztosítja a működéshez szükséges feltételeket,
·          gondoskodik a MVB határozatai, ülései, jegyzőkönyvei előkészítéséről, a MVB által hozott határozatok, intézkedések címzetteknek történő eljuttatásáról,
·          ellátja a MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait,
·          folyamatos kapcsolatot tart a szomszédos megyék védelmi bizottságai titkáraival, a védelmi felkészítésben résztvevő-, együttműködő szervek vezetőivel,
·          véleményezéseket, jelentéseket, előterjesztéseket készít elő a MVB elnöke által meghatározott témákban,
·          folyamatosan ellenőrzi a MVB hatáskörébe tartozó mozgósítási, gazdaság-mozgósítási feladatok végrehajtását, a védett vezetési pont működőképességét, a MVB készleteit,
·          ellátja a MVB ügyeleti szolgálatát, biztosítja a folyamatos működés feltételeit,
·          koordinálja a munkaapparátus feladatait,
·          tervezi a MVB, valamint a védelmi felkészítésben résztvevők képzését,
·          továbbképzését,
·          előkészíti a MVB elnökének ellenőrzéseit, látogatásait,
·          előkészíti a minősített időszaki jogszabályok elrendelését, ellenőrzi és segíti a végrehajtást,
·          gondoskodik a MVB határozatai, intézkedése érvényre juttatásáról a tömegtájékoztatási szervek munkájában.