Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntéseinek Ákr. 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az 50-nél több ügyfeles és a nem meghatározható számú ügyfeles közhírré tételek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) és (4) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. július 26.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Megtekint:  
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján.

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Megtekint:  
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A JNSZ MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (oktatásszervezők)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. június 28.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (szakvizsgáztatók)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. június 28.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (tűzoltókészülék karbantartók)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. május 31.
Megtekint:  
Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatókról és szolgáltatókról

 a.) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye; b.) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai; c.) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye; d.) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja; e.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelőlése; f.) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok a 2009. évi LXXVI. törvény 30. §; és a 2012. évi XC. törvény 12. §; a 63/2012. BM rendelet alapján.

Közzétéve:  2019. június 13.
Letöltés:    Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 06. 13.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 28.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2018. március 12.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2018. június 07.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2018. november 10.Kéményseprőipari szolgáltatók és közszolgáltatók 2018. 06. 07.
2018. november 15.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2018. 10. 18.
2018. november 30.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2018. 11. 15.
2019. január 04.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2018. 10. 30.
2019. január 23.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 01. 04.
2019. február 01.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 01. 23.
2019. február 08.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 02. 01.
2019. február 19.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 02. 08.
2019. április 09.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 02. 19.
2019. április 25.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 04. 09.
2019. június 13.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 04. 25.
Nyilvántartás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatókról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése és a 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1)-(2) bekezdés alapján.

Közzétéve:  2015. szeptember 09.
Letöltés:    Szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján
Közzétéve:  2014. július 31.
Megtekint:  
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hatósági ellenőrzési terv 2017.