Különös közzétételi lista


Különös közzétételi lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján.

Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Megtekint:  
Jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 80/A.§ (1) bekezdésében meghatározott közzétételi körbe tartozó jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatok.

Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Megtekint:  
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80/A. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.

Közzétéve:  2017. szeptember 13.
Megtekint:  
A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 91. § (3) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    Hatósági ellenőrzési terv 2017. előlap
Közzétéve:  2017. január 09.
Letöltés:    Hatósági ellenőrzési terv 2017.
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.
A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak.
A JNSZ MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (oktatásszervezők)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. június 28.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (szakvizsgáztatók)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. június 28.
Megtekint:  
Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel (tűzoltókészülék karbantartók)

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény  30. § (2) bekezdése alapján.

Közzétéve:  2018. május 31.
Megtekint:  
Nyilvántartás a kéményseprő-ipari közszolgáltatókról és szolgáltatókról

 a.) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye; b.) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai; c.) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye; d.) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja; e.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelőlése; f.) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok a 2009. évi LXXVI. törvény 30. §; és a 2012. évi XC. törvény 12. §; a 63/2012. BM rendelet alapján.

Közzétéve:  2018. június 07.
Letöltés:    Kéményseprőipari szolgáltatók és közszolgáltatók 2018. 06. 07.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 28.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2018. március 12.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2018. június 07.Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
Nyilvántartás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatókról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése és a 2009. évi LXXVI. törvény 30. § (1)-(2) bekezdés alapján.

Közzétéve:  2015. szeptember 09.
Letöltés:    Szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók
Gazdálkodási adatok
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. §-a alapján
Közzétéve:  2014. július 31.
Megtekint:  
A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló  368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Hatósági ellenőrzési terv 2017.