Légtérkorlátozás


Légtérkorlátozás: BEIGE Holding Kft.

FELHÍVÁS

 

A SEVESO III irányelv hatálya alá tartozó felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel kapcsolatos légtérkorlátozásokról

A BIGE HOLDING Kft. (5007 Szolnok, Tószegi út 51.) a 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 80. § e)–h), k) és o) pontjában kapott felhatalmazás, valamint 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 1. melléklete alapján felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemnek minősül. Működéséből adódó veszélyeztető hatásai miatt az üzem szerepel a 26/2007. (III. 1.) GKM-HM-KvVM együttes rendelet–Horgonya magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről–korlátozott légterei között, melynek légiközlekedés céljából történő igénybevételét e rendelet 5. §(1)-e szabályozza.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri minden a légiközlekedésben résztvevő természetes és jogi személy figyelmét a légügyi szabályok betartására az alábbiakban feltüntetett korlátozott légtér esetén:

Korlátozott légtér Jász-Nagykun-Szolnok Megye:

Légtér azonosítója

Neve/oldalhatárai

Felső/alsó határa

Korlátozás

LHR16

Szolnok-Tószeg 2 km sugarú kör a 470804N 0200753E középpont körül

7500’ (2300 m) AMSL / GND

250 kt-nál (IAS) kisebb sebességű légijárművek számára.

 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának eljárásrendje alapján, szabálysértés esetén a hatóság eljárást kezdeményez–a rendőrség egyidejű tájékoztatása mellett–a légügyi szabályok megsértése ügyében.