Megyei Főügyeleti Osztály


A Megyei Főügyeleti Osztály (a továbbiakban: MFO) munkája során vezeti és felügyeli az alárendeltségébe tartozó tűzoltóságok ügyeleteinek munkáját. Végzi a 112-es segélyhívó központokból érkező bejelentések értékelését, készenléti szerv reagálását igénylő események kapcsán feladata a beavatkozáshoz szükséges egységek, erők, eszközök kirendelése a kárterületre, kapcsolatot tart a társszervekkel. Információkat gyűjt a kárhelyszínen folytatott tevékenységről, és információkat nyújt a kárhely parancsnok részére. Ellátja a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot (továbbiakban: KMSZ). A KMSZ a megye illetékességi területén felügyeli és irányítja a jelentősebb káresetek felszámolását, ellenőrzi és oktatásokat szervez a megyében működő tűzoltóságok beosztott tűzoltói állomány részére.

Az MFO tagozódása, munkarendje, összetétele:

Az MFO az Igazgató-helyettesi Szervezethez tartozik, munkáját szakmai elöljárója, a főügyeleti osztályvezető (a továbbiakban: osztályvezető) irányítja. Az osztályvezető az Igazgató-helyettes alárendeltségébe, annak beszámolási kötelezettséggel tartozik. Az MFO-n eltérő szolgálati időrendek vannak a feladatkör miatt. Hivatali munkarendben 1 fő dolgozik: az osztályvezető. A főügyelet és a műveletirányítási ügyelet állománya a szolnoki rendőrkapitányság épületében működő Tevékenység-irányító Központban (TIK) 12/24-12/48 órás váltásos munkarendben, a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat állománya 24/48 órás váltásos munkarendben lát el szolgálatot.


Megyei Főügyelet és Műveletirányító Ügyeleti Szolgálat

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a napi feladatok biztosítására, az események kezelésére, a jelentési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, a készenlét fokozásával kapcsolatos feladatok végrehajtására váltásos munkarendben főügyeleti szolgálatot és műveletirányító ügyeletet működtet.

Fő feladatai:

A megyei műveletirányítás által felügyelt területen bekövetkezett tűzesetekről és műszaki mentésekről, rendkívüli eseményekről a jelzéseket értékeli, a szükséges további adatokat bekéri és intézkedik, valamint összegzi azok tartalmát. Kapcsolatot tart az együttműködő szervek ügyeleteivel, a rendkívüli események, illetve tűzesetek és műszaki mentések kapcsán a hatékony felszámolás érdekében. Fontos része az új rendszernek hogy a megyében történő káresetekkel kapcsolatos jelzések már az országban lévő két Hívásfogadó központ valamelyikébe futnak be, illetve az intézkedésekhez szükséges erők, eszközök riasztása, valamint átcsoportosítása egy kézben összpontosul a műveletirányító ügyeleten. Ennek köszönhetően a készenléti szervek egyszerre reagálhatnak egy nagyobb, összetettebb káresetre és az esemény felszámolásához legmegfelelőbb egységek állhatnak rendelkezésre a kárterületen.

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat
A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat a fővárosban hosszú évekig működött Tűzoltási csoport mintája, és pozitív tapasztalatai alapján jött létre az ország minden megyéjében. Feladatrendszere kiegészült a tűzoltási feladatokon túl, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokkal, továbbá az egyes tűzvizsgálati eljárások lefolytatásával.

Elsősorban magasabb szintű káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat és tűzoltósági, katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozás-elemzési feladatokat lát el. A káresemény helyszínén a tűzoltó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és ellenőrzi. A káresetek során a szolgálat elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult vezetők irányítással összefüggő, önálló tevékenységének segítése, szakmai felügyelete. A KMSZ irányító tanácsaival segíti a tűzoltás vezetőjét a káreset felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri a beavatkozó tűzoltói állomány tevékenységét, dönt a kárfelszámolás irányításának átvételéről. Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően megkezdi a katasztrófa komplex felszámolásának irányítását.

A magas szintű szakmai munka érdekében folyamatosan ellenőrzi, a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén lévő hivatásos és önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szolgálat ellátását. A KMSZ együttműködik a megyei tűzoltósági-, megyei polgári védelmi- és megyei iparbiztonsági főfelügyelőkkel. A tűzoltóságok által tartott gyakorlatokat ellenőrzi, értékeli. A területi szintű tűzoltási, műszaki-mentési gyakorlatokon beavatkozóként vesz részt. A szolgálat a megyében lévő tűzoltóságok beavatkozás-irányítói állományának szakmai színvonalának emelése érdekében időszakosan továbbképzést szervez, valamint közreműködik a Megyei Főügyelet és Műveletirányítási Ügyelet munkájában. A KMSZ állományára jellemző, hogy jelentős tűzoltás-vezetői tapasztalattal rendelkeznek. A szabályzókban meghatározott esetekben és a jelentősebb tűzesetek során a KMSZ folytatja le a tűzeseti helyszíni szemlét. Rendszerbe állásukkal, megnövekedett a megyében a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység színvonala. A szolgálatot, szolnoki székhellyel látják el, egy Ford Ranger terepjáró gépjárművel, folyamatosan, naponta.