Nemzetközi kapcsolatok 2


A két- és többoldalú, határokon átnyúló kapcsolatok erősítése, különös tekintettel Európai Uniós tagságunkra, napjainkban kiemelt szerepet kap. Így korábbi nemzetközi kapcsolataink ápolása és továbbiak létesítése igen fontos számunkra. Ennek érdekében igazgatóságunk az elmúlt év folyamán több külföldi tűzoltósággal létesített és tart fenn kapcsolatot közvetlenül vagy megyei szakmai szervezeteken – Tűzoltók Szövetsége, Jászsági Önkéntes Tűzoltó Egyesületek – keresztül. Hagyományosan jó kapcsolatot alakítottunk ki a német nyelvterületen tevékenykedő szakmai szervezetekkel, elsősorban a Németországban élőkkel.