SEVESO III. szakmai napok


„SEVESO III. 2018” szakmai napok Balatonföldváron
- pótalkalom- 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a nagy érdeklődésre való tekintettel újabb szakmai napot szervez a SEVESO III. Irányelv hazai jogrendbe ültetése kapcsán megváltozott üzemeltetői kötelezettségek maradéktalan teljesítésének elősegítése, a 2014-2016. időszakban bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok tapasztalatainak feldolgozása, valamint az üzemzavarok üzemeltetők általi hatékony kivizsgálása és a biztonsági teljesítmény mérésére alkalmazott eljárások további fejlesztése érdekében.

A szakmai napok keretein belül a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés területén dolgozók, az üzemeltetők, a veszélyes ipari védelmi ügyintézők és a szakértők számára lehetőség nyílik arra, hogy a kapcsolódó szabályozás előírásait elsajátítsák és azok végrehajtási lehetőségeit megismerjék. A kétnapos képzés keretein belül lehetőséget biztosítunk a megváltozott rendelkezésekkel kapcsolatban felmerült kérdések és lehetséges válaszok megvitatására.

A szakmai napok témái:

 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok, súlyos balesetek kivizsgálásával és a biztonsági
 • teljesítmény mérésével kapcsolatos üzemeltetői feladatok, a tevékenység hatósági felügyelete;
 • Információgyűjtés és helyzetértékelés, ajánlások a tűzvizsgálói gyakorlatból;
 • Az ok-okozati összefüggések feltárására alkalmazható nemzetközileg elismert megközelítések
 • bemutatása, értékelése;
 • Hatékony biztonsági irányítási rendszerek kialakítása – veszélyes anyagokkal kapcsolatos
 • üzemzavarok, súlyos balesetek kivizsgálása;
 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok, súlyos balesetek kivizsgálásáról szóló
 • üzemeltetői jelentés tartalma, a kapcsolódó jogi szabályozás lehetséges módosításai;
 • Biztonsági teljesítmény mérés a gyakorlatban;
 • Belső védelmi terv és súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok tapasztalatai;
 • Aktualitások a természeti veszélyek okozta súlyos balesetek (NaTech) kezelése területén;
 • Ipari folyamatirányító rendszerek sérülékenysége,
 • Aktuális kérdések, jogszabályváltozások.

 

Kapcsolódó információk: