Stratégiai célkitűzések


A Tűzoltó Szövetség szakstratégiai célkitűzései

 

  • A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elő kell segíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez megfelelelő eszközökkel rendelkezzenek
  • Azokon a településeken, ahol megszűntek a tűzoltó egyesületek, a helyi kezdeményezéseket felkarolva újjá kell szervezni a település mentőtűzvédelmének segítséget adható egyesületeket
  • A megyében bekövetkező speciális káresetek felszámolására szakosodott mentőtevékenységet végző karitatív szervezetek megalakításhoz illetve munkájuk segítéséhez szükséges feltételek megteremtése
  • A megyében található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken a megyei környezetvédelmi akcióprogramban tervezettek, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Stratégiai Program alapján az önkéntes köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás
  • Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.
  • Az önkéntes mozgalom kárfelszámolásokban közreműködő állományának és a létesítményi tűzoltóságok tagjainak teljes körű kiképzésének, valamint továbbképzésének megszervezése és elvégzése a biztonságos, szakszerű munkavégzés érdekében.
  • A karitatív, a másoknak önzetlenül segíteni tudó és akaró nemzedék nevelése, szaktudásuk megszerzése érdekében hagyományőrző szaktáborok szervezése valamint a helyi ifjúsági egységek megalakítása, fejlesztése
  • A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás, folyamatos párbeszéd kialakítása, a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés érdekében
  • Az önkéntes mozgalomban tevékenykedő áldozatkész munkát végző emberek társadalmi, erkölcsi megbecsülésének elősegítése
  • Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése révén a hasonló tevékenységet végző szervezetek munkájának megismerése, kölcsönös támogatása
A fenti célok megvalósulásával sikerülne Jász-Nagykun-Szolnok megyében a veszélyhelyzetek leküzdéséhez komoly segítséget nyújtani, hogy az itt élő állampolgárok minél nyugodtabban hajthassák álomra fejüket.