Szervezettség


Szervezettség

 

A közgyűlés évente minimum egyszer ülésezik. Két közgyűlés közötti időszakban a vezetőség intézi a szövetség ügyeit, mely szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal ülést tart.
 
Tagszervezeteink megoszlása:
  • Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (1)
  • Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (6)
  • Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság (4)
  • Létesítményi Tűzoltóság (7)
  • Önkéntes Tűzoltó Egyesület (19)
  • Karcagi Diák Tűzoltóság (1)
  • Szolnoki Mentő- és Kutató Csapat (1)
A megyei szövetségnek jelenleg 39 tagszervezete van, mintegy 1300 fővel. Az elmúlt 12 év során gondok, problémák, valamint sikerek, eredmények egyaránt előfordultak. Legnagyobb gonddal, problémával az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek küzdenek, ami azt jelenti, hogy az Ő segítésük, életben maradásuk jelenti számunkra is a legnagyobb feladatot.
Míg az 1990-es évek elején a bíróságon bejegyzett működő és életképes önkéntes tűzoltó egyesületek száma közel 60 volt, jelenleg az életképes működő hagyományőrző egyesületek száma 20 körül van. A tűzoltásra, kárelhárításra is bevethető egyesületek száma pedig igen minimális. Ezen a szinten legeredményesebb egyesületek: Jászárokszállás, Jászszentandrás, Jászapáti, Jászkisér, Túrkeve. A többi egyesület megfelelő felszerelés, létszám hiánya miatt csak esetlegesen tud beavatkozni tűz- és káreseteknél, illetve hagyományőrzés, versenyeztetés szintjén tud működni eredményesen. Sajnos a nem működő, illetve a megszűnő egyesületek száma az utóbbi 10-15 évben folyamatosan emelkedett. Olyan nagy hagyományokkal rendelkező egyesületekről van szó, mint Törökszentmiklós, Kőtelek, Cibakháza, Kunmadaras, Tiszaőrs, Pórtelek, Berekfürdő, Tiszafüred stb. , melyek többsége közel 100, illetve több mint 100 éves múlttal rendelkezett.
Minden évben jelentős esemény volt az önkéntes és létesítményi tűzoltók felmenő rendszerű versenye, mely az 1990-es évekig megyénkben első szinten 4 helyszínen került megrendezésre, ahol gyermek, ifjúsági és felnőtt kategóriákban, megyei szinten 150-200 csapat versenyzett a megyei, illetve országos döntőbe való jutás reményében. Néhány éve jelentkező csapatok híján már csak a Jászságban kerül megrendezésre minden évben ez a hosszú hagyományokra visszatekintő tűzoltóverseny kb. 30 csapat részvételével.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek ilyen mérvű visszaesése több okra vezethető vissza:
Technikai felszerelések (gépjárművek, utánfutók, kismotorfecskendők, tűzoltó szakfelszerelések) tűzoltó őrszobák elavultak, üzemképtelenné, használhatatlanná váltak. Pótlásukra, felújításukra nincsenek meg az anyagi feltételek.
Munkahelyekről, munkaidőből sem képzésre, sem tűz- és káresetekhez a munkaadó nem engedi el az önkéntes tűzoltót.
Munkahelyek az egyesület telephelyétől messze vannak, szabadidőt pedig az egyéb megélhetési, vagyonszerzési, munkavégzésre használják fel.
Megszűntek a településeken azok a nagyobb létszámú ipari és mezőgazdasági üzemek, vállalatok, melyek biztosították az önkéntes tűzoltók szakmai tevékenységéhez szükséges munkaidő-kedvezményt.
Megfelelő állami támogatás hiányzik.
Új hivatásos és önkéntes tűzoltóságok kerültek létrehozásra, melyek működési területet kaptak.
Jogi szabályozásból adódó problémák.