Titkárság feladata


Titkárság vezető:

Jánosi Zsolt tű. alezredes

A Védelmi Titkárság személyi összetétele:

 • Jánosi Zsolt tű. alezredes, JNSZ MKI, MVB titkár;
 • Csiffáry Tamás honvéd alezredes, MVB titkár-helyettes        
 • Dr. Léder Ferenc vezető főtanácsos, JNSZMKH

A Megyei Közgyűlés elnöke közvetlen irányítása mellett tevékenykedik. A Megyei Védelmi Bizottság (MVB)-titkárság feladatai:

 • előkészíti az MVB üléseit, biztosítja a működéshez szükséges feltételeket,
 • gondoskodik a MVB határozatai, ülései, jegyzőkönyvei előkészítéséről, a MVB által hozott határozatok, intézkedések címzetteknek történő eljuttatásáról,
 • ellátja a MVB ügykezelési és adminisztrációs feladatait,
 • folyamatos kapcsolatot tart a szomszédos megyék védelmi bizottságai titkáraival, a védelmi felkészítésben résztvevő-, együttműködő szervek vezetőivel,
 • véleményezéseket, jelentéseket, előterjesztéseket készít elő a MVB elnöke által meghatározott témákban,
 • folyamatosan ellenőrzi a MVB hatáskörébe tartozó mozgósítási, gazdaság-mozgósítási feladatok végrehajtását, a védett vezetési pont működőképességét, a MVB készleteit,
 • ellátja a MVB ügyeleti szolgálatát, biztosítja a folyamatos működés feltételeit,
 • koordinálja a munkaapparátus feladatait,
 • tervezi a MVB, valamint a védelmi felkészítésben résztvevők képzését, továbbképzését,
 • előkészíti a MVB elnökének ellenőrzéseit, látogatásait,
 • előkészíti a minősített időszaki jogszabályok elrendelését, ellenőrzi és segíti a végrehajtást,
 • gondoskodik a MVB határozatai, intézkedése érvényre juttatásáról a tömegtájékoztatási szervek munkájában.