Ügyintézési folyamat leírása


A szakhatósági tevékenység minden esetben a hatóság megkeresésére indul. Az ügyfél számára a hatóság szerzi be az állásfoglalásokat.

A beérkezett kérelmet minden esetben tartalmuk alapján kell megvizsgálni. A vizsgálat első lépése minden esetben a hatáskör és az illetékesség vizsgálat. Ha megállapítást nyer, hogy az igazgatóság nem illetékes, illetve nem rendelkezik hatáskörrel az adott ügyben, akkor a KET. tv. vonatkozó szabályai értelmében nyolc napon belül az illetékességgel rendelkező szerv felé továbbítani kell az iratokat, és egyben értesíteni kell az ügy áttételéről az ügyfelet is. A hatáskör és illetékesség vizsgálata után az ügyintéző a megkapott dokumentációt áttanulmányozza, ellenőrzi a formai és tartalmi követelmények megfelelőségét, szükség esetén egyeztet a megelőzési osztályvezetővel. A nem megfelelő tartalmú és/vagy formájú kérelem esetén mérlegelés után vagy hiánypótlásra szólítjuk fel az ügyfelet, vagy kikötéssel járulunk hozzá a kérelemhez, vagy nem járulunk hozzá a kérelemhez.

Az engedélyező hatóság által megküldött határozatot minden esetben meg kell vizsgálni. A vizsgálat során ellenőrizni kell, hogy a szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat tartalmazza-e a határozat. Amennyiben a határozat tartalmazza a szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat, akkor az Irattári Szabályzatnak megfelelően az iratokat irattárba helyezzük. Ha a határozat nem vagy csak részben tartalmazza az állásfoglalásban tett előírásokat, akkor felügyeleti eljárást kell kérelmezni az eljáró szerv felé.


Folyamatábra