VIZEK projekt ismertetése aloldal fejlécképe

VIZEK projekt ismertetése

VIZEK projekt ismertetése

A VIZEK alapvetően az öntözéssel kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás, illetve a mezőgazdasági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támogatását valósítja meg. A projekt keretében létrejövő informatikai rendszer alapot szolgál egy, az öntözési feladatokon is túlmutató vízjogi feladatokat támogató rendszer későbbi bevezetéséhez, illetve egy olyan ügyfélbarát megoldás alkalmazásához, amelynek segítségével a felhasználók ügyintézése leegyszerűsödik.

 

Kiemelt projekt célja

A VIZEK átfogó célja, hogy a tényleges mezőgazdasági vízhasználatokkal, azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeli lefolyásával kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, valamint csökkentse a mezőgazdasági vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a mezőgazdasági vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. A projekt egyben lehetővé teszi a potenciális mezőgazdasági vízigényekre vonatkozó előzetes talajtani és vízügyi információk elérhetőségét a termelők (gazdálkodók) számára.

 

Projekt szakmai tartalma

A fejlesztés keretében megvalósult:

 • rendszeres öntözőüzemi adatáramlás, amelynek célja az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása, továbbá a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” alprogram keretében, valamint ez egyben az illegális vízkivételek elleni produktív fellépést is eredményezi;
 • vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása a „Vízjogi engedélyezés folyamatának elektronizálása” alprogram keretében – ez a fejlesztés az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának és az engedélyek kiadásának online lehetőségét biztosítja.

 

Informatikai rendszer fejlesztése

Igazodva a Kormány által az adminisztratív terhek csökkentése érdekében tett lépésekhez, a fejlesztendő informatikai rendszer a vízjogi engedélyezési folyamat felhasználói igényeinek megfelelően kerül kialakításra. A rendszernek alkalmasnak kell lenni a teljes vízjogi engedélyezés elektronikus úton történő lebonyolítására, továbbá naprakész és megbízható adatforrásként kell működnie a hatósági és felügyeleti/ellenőrzési/elemzési feladatok ellátásához. A rendszernek teljes körűen támogatnia kell a szakhatóságok munkavégzését a vízjogi engedélyezési folyamatok és a rendszeres öntözőüzemi vízhasználattal kapcsolatos hatósági ügyekben.

A kialakítani tervezett komplex rendszer az alábbi részrendszerekből épül fel:

 • VIZEK keretrendszer (ügyféliteráció eszköze a vízügyi engedélyekhez kapcsolódóan)
 • Továbbfejlesztett HAMAR rendszer (hatósági ügyintézés támogatására)
 • VKJ rendszer (a vízkészletjárulék bevallás és nyomon követés támogatására mind ügyfél, mind szolgáltató oldalon)
 • e-Vizikönyv (a vízjogi engedélyek információinak nyilvántartása)
 • MW (middleware, amely összeköti és lehetővé teszi a kommunikációt a projektben létrejövő, illetve azokhoz kapcsolt elemek tekintetében)

 

Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

A létrejövő VIZEK rendszer hatékony működéséhez szükséges teljes körű infrastrukturális fejlesztés, amely a kiszolgálók cseréjétől kezdve a hálózati fejlesztésen, illetve a biztonsági eszközök telepítésén keresztül a felhasználói számítógépek beszerzéséig mindent magában foglal.

Egyéb, a projekt megvalósításához szükséges tevékenységek: a kiemelt projekt pályázati felhívásában megfogalmazott kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek, mint pl. projektmenedzsment, nyilvánosság, disszemináció.

 

Projektet megvalósító konzorcium

Konzorciumvezető

Belügyminisztérium – mint a vízjogi engedélyezési feladatokat ellátó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a legfőbb szakhatósági feladatokat ellátó Országos Vízügyi Főigazgatóság irányító szerve.

Konzorciumi tagok

 • Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 • Országos Vízügyi Főigazgatóság
 • Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
 • Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya
 • Agrárgazdasági Kutató Intézet
 • Földművelési Minisztérium
 • Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet honlapja

 

Letölthető dokumentumok:

Vizek-projekt bemutatása

Vizek-projekt tájékoztató

Vizek projekt tájékoztató I