Veszélyes áruk vasúti szállítása - RID

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló Korm. rendelet előírja, hogy a vasúti társaság a veszélyes áru vasúti továbbítását köteles a katasztrófavédelmi hatósághoz – magyar, angol, német vagy francia nyelven – bejelenteni.

A bejelentés módja:

A fenti jogszabály értelmében a bejelentést  

1) a katasztrófavédelmi hatóság informatikai alkalmazásába a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet (a továbbiakban: VPSZ) által működtetett informatikai rendszeren keresztül történő automatikus adatfeltöltéssel, vagy

2) ha az 1) pont szerinti bejelentési mód a VPSZ informatikai rendszerében jelentkező technikai ok miatt nem alkalmazható, akkor formanyomtatvány alkalmazásával az illetékes területi szerv1 ügyeletének elektronikus úton, másolatként kell megtenni.  

A bejelentést elsődlegesen az 1) pont szerinti módon szükséges megtenni! A 2) pont szerinti bejelentési mód esetén – azaz amennyiben a szolgáltató részéről jelentkező technikai ok miatt nem lehet az 1) pont szerinti módon a bejelentést megtenni – a „Letölthető dokumentumok” cím alatt elérhető Microsoft Word dokumentum (DOC), Microsoft Excel dokumentum (XLS), vagy Adobe Portable Document Format (PDF) nyomtatvány minta alkalmazható.  

(Megjegyzés1: A veszélyes áru vasúti továbbításának bejelentésekor belföldi rakodás esetén a berakás, külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetében a határátlépés helye szerinti vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság (a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az illetékes.)

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság e-mail elérhetősége: EVQ.orwryragb.Wnfm@xngirq.tbi.uh 

 

A bejelentés határideje:  

1) A bejelentésnek

a) belföldről továbbítandó veszélyes áru esetén az árutovábbítás megkezdését megelőzően legalább egy órával kell  

aa) az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés esetén a VPSZ által működtetett informatikai rendszerben rögzítésre kerülnie,

ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés esetén a katasztrófavédelmi hatósághoz beérkeznie;

b) külföldről érkező veszélyes áru szállítmány esetén legkésőbb a vonatnak az államhatár menetrend szerint tervezett átlépését megelőzően egy órával kell beérkeznie, és a bejelentésben indulási állomásnak az államhatár átlépési pontját kell megjelölni; vagy

c) a Magyarország területén – a határállomáson történő vasútitársaság-váltás kivételével – a továbbító vasúti társaságot váltó, és megállás nélküli technológiával, változatlan vonatazonosítóval közlekedő vonatok esetében a tényleges váltás időpontjáig kell megtörténnie.  

2) A bejelentett időpontnál korábban Magyarország területén a veszélyes áru vasúti továbbítása nem kezdhető meg!  

3) A vasúti társaság köteles a már bejelentett, de meghiúsult árutovábbítást vagy a bejelentett adatokban történő változást a katasztrófavédelmi hatóság felé a fentiekben részletezett módon az információ tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a vonat indulásáig jelezni. A már bejelentett indulási és érkezési időpontok változását akkor kell bejelenteni, ha az új időpont a korábban bejelentett időponttól egy órát meghaladó mértékben eltér.

 

A bejelentés tartalmi követelményei:  

Veszélyes áru vasúti továbbítása esetén a bejelentésnek tartalmaznia kell a következőket:  

 1. A veszélyes áru szállítását végző neve, azonosító kódja, címe.
 2. A kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefon, e-mail).
 3. A bejelentő személy neve.
 4. A bejelentés verziója [első: E-1, módosító: M-(2-...)].
 5. Menetvonal száma és tulajdonosa.
 6. Vonatazonosító-szám a szállítás során.
 7. Veszélyes árut szállító jármű pályaszáma és vonatban elfoglalt helye (vonatterhelési kimutatás szerinti sorszám).
 8. A szállítandó veszélyes áru UN-száma, RID szerinti helyes szállítási megnevezése, bárcaszáma, csomagolási csoportja, mennyisége, szállítási módja (ömlesztett, küldeménydarabos, tartányos, tartálykocsi, ömlesztett konténer, küldeménydarabos konténer, Huckepack, küldeménydarabos Huckepack, Ro-La, küldeménydarabos Ro-La).
 9. A veszélyes áru feladójának neve, küldeményazonosítója (a feladási ország és állomás azonosító kódszáma, a feladáskor közreműködő fuvarozó, illetve fuvarozásteljesítési segéd kódszáma, amennyiben rendelkezik vele /SzMGSz szerint: Fuvarozó/, a feladási szám), és a küldemény átvételének dátuma [év, hó, nap] (SzMGSz szerint: a fuvarozási szerződés megkötésének időpontja).
 10. Veszélyes árut szállító jármű be- és kisorolási helye és azok azonosító kódszáma.  Ha a be-, kisorolás nem Magyarországon történik, a be-, kisorolás helyeként a határátlépés szerinti államhatárt kell megjelölni.
 11. A szállítási útvonal részletes leírása (érintett állomások neve és azok azonosító kódszáma vagy a 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés esetén az érintett vonalszám).
 12. A vonat indulásának helye és annak azonosító kódszáma, valamint tervezett időpontja (év, hó, nap, óra, perc).
 13. A vonat tervezett megállási helye és azok azonosító kódja, tervezett érkezési és indulási idővel (év, hó, nap, óra, perc).
 14. Nyilatkozat az adatok valódiságáról.
 15. A bejelentés dátuma.
 16. Bejelentő aláírása és cégbélyegző lenyomata.

A VPSZ által működtetett informatikai rendszeren keresztül történő bejelentés, illetve a meghiúsult, vagy módosított árutovábbításra vonatkozó jelzés esetén az előírt adatok közül nem szükséges a 3., és a 14–16. pontban foglalt adatokat megadni. 

 

Felmentés a bejelentés teljesítése alól:

Veszélyes áru vasúti szállítása, fuvarozása esetén a bejelentési kötelezettség nem vonatkozik azon veszélyes áru továbbításra, amelyet a RID 1.1.3 szakaszában szereplő mentesség alapján végeznek, az üres, tisztítatlan csomagoló- és szállító eszközök továbbítására, valamint a nukleáris anyagok vasúton történő szállítására, ha a szállítással kapcsolatos dokumentáció a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adatokat tartalmaz.