Bírósági e-nyomtatványok aloldal fejlécképe

Bírósági e-nyomtatványok

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései értelmében a közigazgatási szerv másodfokú határozatának felülvizsgálata iránti keresetlevelet a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (a továbbiakban: ÁNYK űrlap) igénybevételével köteles benyújtani a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben.

A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani. Az elektronikus útra kötelezett, vagy az elektronikus utat választó félnek az „Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához” című ÁNYK űrlapot kell kitölteni. A kitöltött ÁNYK űrlapot és csatolt mellékleteit a www.magyarorszag.hu oldalon ügyfélkapus bejelentkezés után, az ügyfélkapun keresztül az első fokú közigazgatási szervhez kell beküldeni. Ha a fél nem kötelezett az elektronikus útra, kérelmét beadhatja papír alapon is.

Telepítési útmutató a BM OKF „Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához című ÁNYK űrlaphoz

Az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészítette az „Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához” című ÁNYK űrlapot, melynek kitöltéséhez az Általános Nyomtatvány Kitöltő program szükséges. A nyomtatvány Ügyfélkapun történő elektronikus benyújtásához két ÁNYK telepítő állományt kell telepíteni, melyek magát az űrlapot, illetve a területileg illetékes, feladat és hatáskörrel rendelkező hivatásos katasztrófavédelmi szerv (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, vagy katasztrófavédelmi kirendeltség) elektronikus címadatait tartalmazzák (paraméter fájl). Az alábbiakban az ÁNYK program és az űrlap telepítésének lépéseit mutatjuk be.

Az Általános Nyomtatvány Kitöltő program telepítése

Az ÁNYK telepítéséhez legalább Java 1.6 verziójú futtató környezet szükséges. Amennyiben ennél alacsonyabb verziójú futtató környezet áll rendelkezésre, azt frissíteni kell a http://www.java.com/en/ hivatkozáson található legfrissebb verzióval. (Ügyeljen az operációs rendszernek megfelelő verzió telepítésére)

Katasztrófavédelem

A http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html hivatkozásról telepítse a nyomtatvány kitöltő programot. Célszerűen tartsa meg az alapértelmezett beállításokat és a Tovább…Tovább…Befejezés módszerrel végezze el a telepítést.

Hiba nélküli telepítés esetén az Asztalon létrejön az ÁNYK indító ikonja.

Részletes információt az ÁNYK működéséről a http://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html helyen talál.

 

A BM OKF „Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához című ÁNYK űrlap telepítése, kitöltése

Az űrlap kitöltéséhez és megfelelő elektronikus benyújtásához két ÁNYK telepítő csomag szükséges, amelyek a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok honlapjáról a Szervezeti információk/Bírósági nyomtatványok menüpont alatt érhetők el, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján a regi.katasztrofavedelem.hu/birosagi_e-nyomtatvanyok címen találhatók. Töltse le az űrlap telepítő állományát és az illetékes, feladat és hatáskörrel rendelkező BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, vagy katasztrófavédelmi kirendeltség paraméter állományát. Jegyezze meg a mentés helyét.

Indítsa el az ÁNYK programot és a Szerviz/Telepítés menüpont segítségével válassza ki a letöltött telepítő állományokat, először az űrlap, majd a paraméter állományt.

Az Adatok/Új nyomtatvány menüpont segítségével vegyen fel egy új nyomtatványt.

Töltse ki az űrlap mezőit, majd az Ellenőrzések/Ellenőrzés menüpont kiválasztásával győződjön meg a kitöltés hibamentességéről.

Az Adatok/Nyomtatvány mentése menüponttal mentse el a nyomtatványt.

A BM OKF „Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához című ÁNYK űrlap elektronikus elküldése

A kitöltött és ellenőrzött űrlapot a Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüponttal jelölje ki a nyomtatványt, majd Kapcsolat az Ügyfélkapuval/Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül menüponttal küldje be a nyomtatványt.