Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntéseinek hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartáról szóló 2016. évi CL. tv. 88-89. §, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (4) és (5) bekezdés, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 91/D. § (1) bekezdés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kr. 1/E. § (1) bekezdés és 1/F. § (1)-(3) bekezdés.

Közzétéve: 2019-12-17
Hirdetmények

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések
Közzétéve: 2020-01-03
Döntések

Dátum Megnevezés
2020-01-03
Nem releváns.
A hatóság döntéseinek Ákr. 89. § (1) és (4) bekezdése alapján történő közhírré tétele

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 89. § (1) és (4) bekezdés alapján.

 

Közzétéve: 2020-01-03
Hirdetmények

Dátum Megnevezés
2020-01-03
Nem releváns.
A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Közzétéve: 2020-01-03
Döntések

Dátum Megnevezés
2020-01-03
Nem releváns.
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján

Közzétéve: 2019-12-31
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok
Közzétéve: 2020-01-03
Döntések

Dátum Megnevezés
2020-01-03
Nem releváns.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatók nyilvántartása

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye; b.) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai; c.) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye; d.) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja; e.) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelőlése; f.) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok a 2009. évi LXXVI. törvény 30. §; és a 2012. évi XC. törvény 12. §; a 63/2012. BM rendelet alapján.

Dátum Megnevezés
2024-02-22
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2024 02 14
2024-02-14
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2024 01 05
2024-01-05
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2023 12 14
2023-12-27
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20231004
2023-10-04
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230929
2023-09-29
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230927
2023-09-27
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230905
2023-09-27
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230927b
2023-09-05
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230822
2023-09-05
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230905
2023-08-22
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230518
2023-07-28
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230518
2023-07-24
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 20230518
2023-05-18
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókró
2023-01-11
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2023 01 09
2023-01-09
kéményseprő-ipari szolgáltatók nyilvántartása
2022-07-15
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2022-06-09
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2022. 03. 03.
2022-03-03
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2022. 01. 10.
2022-01-10
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2021-11-05
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2021-05-05
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2021-04-30
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2021 04 27
2021-04-27
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2021 01 11
2021-01-20
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók listája 2020. 02. 06.
2020-02-06
Kéményseprő-ipari közszolgáltatók listája, 2020.
2020-01-22
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2020-01-06
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 11. 13.
2019-12-07
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 07. 11.
2019-07-11
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 06. 13.
2019-06-13
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 04. 25.
2019-04-25
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 04. 09.
2019-04-09
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 02. 19.
2019-02-19
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 02. 08.
2019-02-08
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 02. 01.
2019-02-01
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 01. 23.
2019-01-23
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2019. 01. 04.
2019-01-04
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2018. 10. 30.
2018-11-30
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2018. 11. 15.
2018-11-15
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról 2018. 10. 18.
2018-11-10
Kéményseprőipari szolgáltatók és közszolgáltatók 2018. 06. 07.
2018-06-07
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2018-03-12
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
2017-09-28
Nyilvántartás kéményseprő-ipari szolgáltatókról és közszolgáltatókról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 30. § (2) bekezdés alapján

Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A JNSZ MKI az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Gazdálkodási adatok

Közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Közzétéve: 2022-06-10
Közbeszerzési terv 2022.

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bek. szerinti adatok

Az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - vonatkozó hivatkozás.

A Kbt. 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (2) bek. B) pont

Frissítve: 2019-12-30
Közbeszerzési Adatbázis

Jelenleg nincs archivált anyag.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (2) bek. c) pont alapján.

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Frissítve: 2019-12-31
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2019-12-30
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A Kbt. 9. § (1) bek. H)-i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43.§ (1) bek. a)-b) pont alapján

Frissítve: 2019-12-31
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. sora alapján. 

Közzétéve: 2019-12-30
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 43. § (1) bek. c) pont alapján.

Frissítve: 2019-12-31
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. módosítása miatt - figyelemmel az EKR rendszer bevezetésére - a 2019. évtől már nem kell statisztikai összegzést készíteni és közzétenni.

Frissítve: 2019-12-31
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

A JNSZ VMKI 2024. évi közbeszerzési terve

A JNSZ VMKI 2024. évi közbeszerzési terve

Közzétéve: 2024-02-13

Jelenleg nincs archivált anyag.

A JNSZ VMKI 2024. évi közbeszerzési tervének módosítása

A JNSZ VMKI 2024. évi közbeszerzési tervének módosítása

Közzétéve: 2024-03-22

Jelenleg nincs archivált anyag.