Veszélyes ipari üzemek aloldal fejlécképe

Veszélyes ipari üzemek

Cargill Takarmány Zrt. módosított biztonsági elemzés elbírálása - lakosság tájékoztatása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Cargill Takarmány Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 37., adószáma: 10334106-2-16, cégjegyzékszáma: 01-10-140124, a továbbiakban: Üzemeltető) Karcag, Madarasi út 0399. hrsz. alatti telephelye, mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (a továbbiakban: Üzem) vonatkozásában, katasztrófavédelmi engedélyezési eljárásban veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem soron kívüli felülvizsgálat alapján módosított biztonsági elemzés elbírálása van folyamatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV. fejezete alkalmazásában eljáró iparbiztonsági hatóság (a továbbiakban: Hatóság) előtt.

Az eljárás a már meglévő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyes tevékenysége jelentős változtatásának katasztrófavédelmi engedélyezésére irányul, amely esetben a Kat. 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye szerint illetékes polgármesternek az üzemeltetővel és az iparbiztonsági hatósággal együttműködve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) vonatkozó rendelkezései szerint biztosítania kell, hogy a lakosság véleményt nyilváníthasson az engedély kiadása előtt.

Az R. 22. (2) bekezdésében foglaltak értelmében az 21. § (1) bekezdése alapján a polgármester a biztonsági elemzésről hirdetményt tesz közzé a 10. melléklet 6. pontjában felsoroltaknak megfelelően. Az R. 21. § (2) bekezdése alapján a biztonsági elemzést hirdetményi közzététel útján 21 napig hozzáférhetővé kell tenni, ezen idő alatt az érintett nyilvánosság ahhoz észrevételeket tehet.

Az R. 21. § (3) bekezdése alapján a már működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős változtatásával érintett település polgármestere a biztonsági elemzés közzétételének lezárását követő 15 napon belül köteles közmeghallgatást tartani a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével. Az R. 21. § (4) bekezdése alapján a polgármester a közmeghallgatásra meghívja az érintett települések polgármestereit, az üzemeltetőt, a hatóságot, valamint a 23. § (2) bekezdésében felsorolt hatóságokat és az érintett – részvételi szándékukat előzetesen bejelentő – társadalmi szervezeteket, továbbá a veszélyeztetett településen elhelyezkedő katonai létesítmény képviselőjét is.

A hirdetmény a következő linken érhető el: Közhírelés - Karcag