IHR

2022. január 01-től elektronikussá válik a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásokon túlmenően valamennyi, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél intézhető hatósági eljárás.

A „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” elnevezésű projekt jelentős informatikai fejlesztéssel biztosít elektronikus ügyintézést valamennyi ügyfél részére, de meghagyva a hagyományos papíralapú eljárás választásának lehetőségét a természetes személyek számára. 

2022. január 01-től valamennyi hatósági engedélykérelem és mellékletei az Integrált Hatósági Rendszeren (IHR) elektronikusan nyújthatók be, a díjak befizetése az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) teljesíthető, így megvalósul az elektronikus kapcsolattartás hatóság, ügyfél és szakhatóságok között, a hatósági eljárás elektronikusan lefolytatható. 

Az IHR bevezetésével csökkennek az ügyféli adminisztrációs terhek, létrejön az „egykapus” hatósági ügyintézés.

A papíralapú és e-papír ügyintézést felváltják az elektronikus munkafolyamatok a tűzvédelem, piacfelügyelet, veszélyes üzemek, veszélyesáru-szállítás, kritikusinfrastruktúra-védelem, nukleárisbaleset-elhárítás, polgári védelem szakterületek engedélyezési és hatósági ellenőrzései során, ezért az ügyfelek, felhasználók tájékoztatása érdekében 

Az új elektronikus szakrendszer 2022. január 1-től érhető el a https://ugyfelportal.katved.gov.hu oldalon.

A vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások továbbra is a vizek.gov.hu oldalon intézhetőek.