Szakvizsgáztatás aloldal fejlécképe

Szakvizsgáztatás

TŰZVÉDELMI  SZAKVIZSGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 

SZAKVIZSGÁZTATÁS

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 12. § alapján aki tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, valamint a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendeletben meghatározott szabályok szerint a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

Az ügyben a területileg illetékes vármegyei/fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság rendelkezik hatáskörrel.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatás tevékenység a követelmények, a bejelentés, és a nyilvántartás vonatkozásában az alábbi foglalkozási ágakra, munkakörökre tagozódik:

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentés típusát (szolgáltatás megkezdése vagy adatváltozás) a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét, a szolgáltató levelezési címét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység és a foglalkozási ág(ak), munkakör(ök) pontos megjelölését, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője elérhetőségeit (telefonszám, fax szám, e-mail cím), a kapcsolattartásra kijelölt személy megnevezését, adatváltozás esetén a nyilvántartási számot, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság igazolását.

Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki

 • az 1–5., 12., 14., 15. vagy 16. pontjában meghatározott foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal,
 • a 6–11. és 13. pontja szerinti foglalkozási ágakra (munkakörökre) előírt szakvizsgák esetében műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettséggel, végzettséggel és felsőszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel, továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal
 • az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes tűzvédelmi szakvizsgával

rendelkezik.

A szakvizsgáztató a bejelentéséhez mellékeli:

 • az írásbeli kérelmét (kitöltött adatlap)
 • a végzettséget, a szakképesítést, a szakmai gyakorlatot igazoló irat másolatát
 • tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát.

Amennyiben a bejelentés megfelel a követelményeknek, a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti a hatóság.

A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 • a szolgáltató nevét,
 • a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
 • a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
 • a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,
 • a bejelentés előterjesztésének napját,
 • a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját vagy a határozatlan időpontra vonatkozó utalást

A nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok, a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

 

Adatváltozás

A szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást, valamint a szolgáltatási tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

A szakvizsgáztatónak az adatváltozás bejelentéséhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott.

A szolgáltató székhely- vagy lakcím-változása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz teszi meg, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta. Ebben az esetben a tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentést átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli. A székhely vagy lakcím szerint illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatásra vonatkozó előírásokat

 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
 • a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről,
  a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga
  részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet
 • a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet rögzíti.