Hatósági eljárások aloldal fejlécképe

Hatósági eljárások

 

Eljárás megnevezése

I. fok

II. fok

A létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását szükségessé tevő, vagy a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményező, a tűzvédelmi helyzetre kiható tevékenység bejelentési kötelezettségének ügyei

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

A tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartásának ellenőrzése létesítmény, építmény, helyiség vagy szabadtér területén

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, továbbá a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárások

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyei

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Eltérés engedélyezése az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól, általános esetben

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Hatósági egyeztetések lefolytatása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás (üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház nyilvántartásba vétele esetén)

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata tevékenység végzésének helyszíni ellenőrzése

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Tűzvédelmi kötelezettségek megállapítása

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Üzemeltetés, tevékenység megtiltása a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, jogszabályban meghatározott esetekben

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Vásárok és piacok, valamint a bevásárlóközpontok üzemeltetése

Területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

A polgári repülőterek, a metró és a földalatti vasúti létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályzott esetekben a beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyei

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során:
1. a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi eljárások
2. tűzvédelmi hatósági egyeztetések

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatássezrvezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások az alábbi foglalkozási ágakban:
1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Tűzvizsgálati eljárás lefolytatása, tűzvizsgálati jelentés kiadása

Területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság