Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások aloldal fejlécképe

Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások

A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt érintő szakhatósági, szakvéleményezési eljárások összesítése:

Letöltés

2013. július 1-én hatályba lépett az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCIII. törvény, melynek 32. §-a hatályon kívül helyezte a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdés d) pontját. Ez azt jelenti, hogy a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete (a továbbiakban: távfelügyelet) tevékenység nem bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység, vagyis a tevékenység megkezdését, folytatását, továbbá az azzal kapcsolatos adatváltozásokat nem kell a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.

Ezzel összefüggésben a távfelügyeletekre nem kell alkalmazni a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényt, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés i) pontját, a (2) bekezdés c) pontját, a 6. § (2) bekezdését, továbbá a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet előírásait. A távfelügyeletekkel összefüggésben a bejelentések és a nyilvántartások kezelésére, közzétételére 2013. július 1-et követően a katasztrófavédelmi szerveknek nincs jogszabályi felhatalmazása.

A továbbiakban a távfelügyeletek tevékenységének vizsgálatára, tűzvédelmi ellenőrzés keretében – a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a katasztrófavédelmi kirendeltségeknek van hatásköre, aki ellenőrizheti a távfelügyelet jogszabályoknak, szabványoknak megfelelő működését, különös tekintettel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 138-139. §-ában foglalt előírások betartására. Amennyiben a távfelügyelet tevékenységét nem az előírások szerint végzi, a Korm. rendelet 1. melléklet 40. sora alapján 20.000-től 60.000 forintig terjedő, ismételten kiszabható tűzvédelmi bírsággal sújtható.