Patak

Vízvédelmi hatósági eljárások

Vízvédelmi hatósági tevékenység, vízvédelmi hatósági eljárások

Szakhatósági közreműködés, szakkérdés-vizsgálat

A hatósági jogalkalmazói tevékenység valamennyi fajtája jelen van a vízvédelmi hatósági jogkör gyakorlása során is. Azok jellemző sorrendje: szakhatósági közreműködés, illetve szakkérdések vizsgálata, felügyelet, regisztrálás és hatósági engedélyezés.

A vízvédelmi hatóság jellemző fő tevékenysége a szakhatósági közreműködés a környezetvédelmi hatóság eljárásaiban, melynek során a vízügyi szakhatósági jogkör gyakorlása is megtörténik, illetve a vízvédelmi szakkérdések vizsgálata a vízügyi hatósági eljárásokban.

Bírságok és egyéb jogkövetkezmények megállapítása – felszíni vizek védelme

 • Szennyezés esetén: csatornabírság vagy vízszennyezési bírság.
 • Rendkívüli szennyezés esetén: rendkívüli vízszennyezési bírság vagy rendkívüli csatornabírság.
 • Jogszabályi követelmények teljesítésének elmulasztása, azokat nem teljesítése, vagy a tevékenység jogellenesen folytatása esetén: vízvédelmi bírság.
 • A jogszabályi feltételek fennállása esetén, bizonyos kivételekkel: a szennyező tevékenység részben vagy egészében történő korlátozhatósága, felfüggeszthetősége, megtilthatósága.

Bírságok és egyéb jogkövetkezmények megállapítása – felszín alatti vizek védelme

 • Felszínalattivíz-védelmi bírságot kell fizetni
 • a vonatkozó rendeletben megfogalmazott tilalmak és korlátozások megszegése,
 • jogerős kármentesítési beavatkozásra vonatkozó határozat végre nem hajtása és
 • a vonatkozó rendeletben, illetve hatósági kötelezésben előírt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén.

A környezeti kockázat, valamint az emberi egészség veszélyeztetésének mértékétől függően a tevékenység korlátozható, felfüggeszthető, vagy megtiltható, illetve a szükséges intézkedések az erre hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezhetők.

Szennyvízkibocsátás engedélyezése – felszíni vizek védelme 

A szennyvízkibocsátással, közcsatornába vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára a környezetvédelmi törvény és a vízgazdálkodási törvény szerinti engedélyben, illetve azok hatálya alá nem tartozó tevékenység esetén a vízvédelmi hatóság által kiadott külön engedélyben kell meghatározni.

A vonatkozó jogszabály melléklete a kibocsátási engedély iránti kérelemre vonatkozóan is tartalmaz előírást.

A szennyező anyagok elhelyezésének és bevezetésének engedélyezése – felszín alatti vizek védelme

A szennyező anyag

 • elhelyezése,
 • a földtani közegbe történő közvetlen bevezetése,
 • a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is,
 • a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése
 • engedélyköteles tevékenység.

Amennyiben a fentiek szerinti tevékenység engedélyezése nem tartozik más hatóság hatáskörébe, akkor a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság önállóan jogosult.