Tájékoztatók aloldal fejlécképe

Tájékoztatók

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági szolgálata ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatásokat 2015. január 1-jét követően már csak elektronikusan ügyfélkapun keresztül tudják benyújtani. A hatóságnak a felszíni és a felszín alatti vizekre vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében nem áll módjában a papír alapon vagy korábbi adatszolgáltatási nyomtatványokon benyújtott adatszolgáltatást elfogadni. A jogszabályi változásokról, a nyomtatványokról és azok kitöltésével kapcsolatos információkról a web.okir.hu oldalon bővebb tájékoztatást kaphatnak.

A vízkészletjárulékra vonatkozó adatlapok (bevallás, nyilatkozat) letölthetőek a https://www.vkj.gov.hu/ oldalról, amelyet ki kell nyomtatni és aláírva, eredetben megküldeni (papír alapon, postai úton). Az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleknek, illetve az elektronikus ügyintézésre kötelezetteknek elektronikus úton kell beadni a nyilatkozataikat (e-mailban nem lehet teljesíteni). Elektronikus út: https://epapir.gov.hu/ -Ügyfélkapu/ Cégkapu/

Az ügyintézéssel kapcsolatos bankszámlaszámok itt érhetőek el.


Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató a vízkészletjárulék bevallás technikai változásairól (2019.12.07.)

Tájékoztató a vízjogi engedéllyel rendelkezők számára a vízkészletjárulék bevallás teljesítéséről (2019.12.07.)

Tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokról (2019.12.07.)

Tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi megszüntetési engedélyezési eljárásokról (2019.12.07.)

Tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult vízjogi létesítési engedélyezési eljárásról (2019.12.07.)

Tájékoztató az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján indult elvi vízjogi engedélyezési eljárásról (2019.12.07.)

Tájékoztató a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról (2019.12.07.)

Tájékoztató a 2018. január 1. napját követően indult, mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról (2019.12.07.)

OKIR Kapu adatszolgáltatási tájékoztató (2019.12.07.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (2019.12.07.)