Szervezeti, személyzeti adatok


Kapcsolat, szervezet, vezetők

Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve: 2017-09-01
Imresszum

Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve: 2017-09-01
Ügyfélszolgálat

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve: 2022-12-01
Szervezeti ábra

Közzétéve: 2022-11-23
JNSZ MKI SZMSZ

A katasztrófavédelem vezetői

A JNSZ MKI vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Frissítve: 2022-06-08
Az igazgatóság vezetői


Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2020-06-12
Tűzoltóságok

Közzétéve: 2017-09-01
Katasztrófavédelmi kirendeltségek


Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve: 2019-12-30
BM OKF

Dátum Megnevezés
2019-12-30
Letöltés
2019-12-30
Letöltés

Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns.