Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Az Igazgatóságon jelenleg nincs.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2023-02-13
Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.


Költségvetések, beszámolók

Számviteli beszámolók
A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók.

Közzétéve: 2024-01-16
2023. III. negyedéves mérleg

Dátum Megnevezés
2024-01-16
2023. II. negyedéves mérleg
2023-10-04
2023. évi I. negyedéves mérleg
2023-05-25
2022. IV. negyedéves mérleg
2023-02-08
2022. III. negyedéves mérleg
2022-11-25
2022. II. negyedéves mérleg
2022-11-25
2022. I. negyedéves mérleg
2022-06-10
2021 IV. negyedéves mérleg
2022-06-10
2021. I. negyedéves mérleg
2022-06-10
2021. II. negyedéves mérleg
2022-06-10
2021. III. negyedéves mérleg
2022-04-08
2020. IV. negyedéves mérleg
2021-03-01
2020. III. negyedéves mérleg
2020-12-02
2020. II. negyedéves mérleg
2020-08-12
2020. I. negyedéves mérleg
2020-05-12
2019 IV. negyedéves mérleg
2020-05-12
2019 III. negyedéves mérleg
2019-12-31
2019 II. negyedéves mérleg
2019-12-31
2019. III. negyedéves mérleg
2019-08-09
2019. I. negyedéves mérleg
2019-05-13
2018. IV. negyedéves mérleg
2019-04-03
2018. III. negyedéves mérleg
2019-04-03
2018. II. negyedéves mérleg
2019-04-03
2018. I. negyedéves mérleg
2019-03-29
2017. IV. negyedéves mérleg
2018-05-17
2017. III. negyedéves mérleg
2018-05-17
2017. II. negyedéves mérleg
2017-09-04
2017. I. negyedéves mérleg
2017-09-04
2016. IV. negyedéves mérleg
2017-08-29
2016. II. negyedéves mérleg
2017-05-29
2016. III. negyedéves mérleg
2016-11-17
2016. I. negyedéves mérleg
2016-06-10
2015. IV. negyedéves mérleg
2016-06-10
2015. III. negyedéves mérleg
2015-11-11
2015. II. negyedéves mérleg
2015-09-18
2015 I. negyedéves mérleg
2015-04-28
2014 IV. negyedéves mérleg
2015-04-28
2014. III. negyedéves mérleg
2014-10-29
2014 II. negyedéves mérleg
2014-07-31
2014 I. negyedéves mérleg
2014-07-31
2012 I. negyedéves mérleg
2014-07-31
2012 II. negyedéves mérleg
2014-07-31
2012 III. negyedéves mérleg
2014-07-31
2012 IV. negyedéves mérleg
2014-07-31
2013 I. negyedéves mérleg
2014-07-31
2013 III. negyedéves mérleg
2014-07-31
2013 IV. negyedéves mérleg
2014-07-31
2013 II. negyedéves mérleg
2023. évi költségvetési beszámoló

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve: 2024-03-12

Jelenleg nincs archivált anyag.

2023. IV. negyedévi mérlegjelentés

2023. IV. negyedévi mérlegjelentés

Közzétéve: 2024-03-12

Jelenleg nincs archivált anyag.


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Dátum Megnevezés
2023-10-04
Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2023. I. negyedév
2023-05-17
Foglalkoztatottak 2022. I-IV. negyedév
2023-02-28
Foglalkoztatottak 2022. III. negyedév
2022-12-05
Foglalkoztatottak 2022. II. negyedév
2022-12-02
Foglalkoztatottak 2022. I. negyedév
2022-06-13
Foglalkoztatottak 2021. IV. negyedév
2022-03-09
Foglalkoztatottak 2021. I. negyedév
2022-03-09
Foglalkoztatottak 2021. II. negyedév
2022-03-09
Foglalkoztatottak 2021. III. negyedév
2021-10-20
Foglalkoztatottak 2020. IV. negyedév
2021-10-20
Foglalkoztatottak 2020. III. negyedév
2021-07-22
Foglalkoztatottak 2020. II. negyedév
2021-05-31
Foglalkoztatottak 2020. I. negyedév
2021-03-01
Foglalkoztatottak 2019. IV. negyedév
2021-03-01
Foglalkoztatottak 2019. III. negyedév
2021-03-01
Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév
2020-05-13
Foglalkoztatottak 2019. I. negyedév
2019-12-17
Foglalkoztatottak 2018. IV. negyedév
2019-01-24
Foglalkoztatottak 2018. III. negyedév
2018-10-30
Foglalkoztatottak 2018. II. negyedév
2018-07-27
Foglalkoztatottak 2018 I. negyedév
2018-04-24
Foglalkoztatottak 2017. IV. negyedév
2018-01-30
Foglalkoztatottak 2017. III. negyedév
2017-10-18
Foglalkoztatottak 2017. II. negyedév
2017-08-29
Foglalkoztatottak 2017. I. negyedév
2017-06-02
Foglalkoztatottak 2016. IV. negyedév
2017-06-02
Foglalkoztatottak 2016. III. negyedév
2016-10-20
Foglalkoztatottak 2016.II.negyedév
2016-07-19
Foglalkoztatottak 2016 I. negyedév
2016-04-21
Foglalkoztatottak 2015.IV.negyedév
2016-02-22
Foglalkoztatottak 2015. III. negyedév
2015-11-10
Foglalkoztatottak 2015 II. negyedév
2015-07-22
Foglalkoztatottak 2015 I. negyedév
2015-04-15
Foglalkoztatottak 2014. IV. negyedév
2015-02-12
Foglalkoztatottak 2014 III. negyedév
2014-11-04
Foglalkoztatottak 2014 II. negyedév
2014-08-27
Foglalkoztatottak 2014 I. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 I. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 II. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 III. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 IV. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével.

Koncessziók

A JNSZ VMKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Jelenleg nincs archivált anyag.

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről).

Az igazgatóság közbeszerzést 2022-ben nem indított.

Közzétéve: 2023-02-13
Közbeszerzési terv 2023.