Gazdálkodási adatok


A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok ellenőrzések felsorolása. Az Igazgatóságon jelenleg nincs.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Közzétéve: 2020-05-27
ÁSZ ellenőrzés 2017

Közzétéve: 2020-05-27
ÁSZ 2017. évi zárszámadás

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.


Költségvetések, beszámolók

Éves (elemi) költségvetés
Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve: 2021-04-08
Költségvetési beszámoló 2020

A költségvetés végrehajtása

Külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve: 2021-03-01
2020. IV. negyedéves mérleg


Működés

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve: 2021-10-20
Foglalkoztatottak 2021. III. negyedév

Közzétéve: 2021-07-22
Foglalkoztatottak 2021. II. negyedév

Közzétéve: 2021-05-31
Foglalkoztatottak 2021. I. negyedév

Dátum Megnevezés
2021-10-20
Foglalkoztatottak 2020. IV. negyedév
2021-10-20
Foglalkoztatottak 2020. III. negyedév
2021-07-22
Foglalkoztatottak 2020. II. negyedév
2021-05-31
Foglalkoztatottak 2020. I. negyedév
2021-03-01
Foglalkoztatottak 2019. IV. negyedév
2021-03-01
Foglalkoztatottak 2019. III. negyedév
2021-03-01
Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév
2020-05-13
Foglalkoztatottak 2019. I. negyedév
2019-12-17
Foglalkoztatottak 2018. IV. negyedév
2019-01-24
Foglalkoztatottak 2018. III. negyedév
2018-10-30
Foglalkoztatottak 2018. II. negyedév
2018-07-27
Foglalkoztatottak 2018 I. negyedév
2018-04-24
Foglalkoztatottak 2017. IV. negyedév
2018-01-30
Foglalkoztatottak 2017. III. negyedév
2017-10-18
Foglalkoztatottak 2017. II. negyedév
2017-08-29
Foglalkoztatottak 2017. I. negyedév
2017-06-02
Foglalkoztatottak 2016. IV. negyedév
2017-06-02
Foglalkoztatottak 2016. III. negyedév
2016-10-20
Foglalkoztatottak 2016.II.negyedév
2016-07-19
Foglalkoztatottak 2016 I. negyedév
2016-04-21
Foglalkoztatottak 2015.IV.negyedév
2016-02-22
Foglalkoztatottak 2015. III. negyedév
2015-11-10
Foglalkoztatottak 2015 II. negyedév
2015-07-22
Foglalkoztatottak 2015 I. negyedév
2015-04-15
Foglalkoztatottak 2014. IV. negyedév
2015-02-12
Foglalkoztatottak 2014 III. negyedév
2014-11-04
Foglalkoztatottak 2014 II. negyedév
2014-08-27
Foglalkoztatottak 2014 I. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 I. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 II. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 III. negyedév
2014-07-31
Foglalkoztatottak 2013 IV. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Koncessziók

A JNSZ MKI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések. Jelenleg nincs releváns adat.

Közzétéve: 2019-12-17
Nem releváns.

Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közzétéve: 2021-02-25
Közbeszerzési terv 2021.

Közzétéve: 2020-01-17
Éves statisztikai összegzés 2019